DHA Records är ett unikt skivbolag baserat i Sverige, namnet DHA betyder Den Helige Anden


Alla som jobbar med bolaget bor i olika länder, men har samma vision och dröm.Vi vill föra strålkastarljuset på Kristen Metal och den hårdare musiken som har ett gott budskap.

Istället för att se avståndet mellan oss som ett hinder, använder vi oss av dom möjligheter den moderna teknologin ger oss för att starta något som kan hjälpa band inom den kristna Metal musiken att nå med sin musik till sina lyssnare och fansDHA Records is a unique record company based in Sweden, the name DHA mean The Holy Spirit.


Everyone who works with the company are people living in different countries, but with the same vision and dream. We want to put a spotlight on Christian Metal and heavier music with good a message. Instead of seeing the distance as an obstacle, we use the possibilities that modern technology gives, to start something that can help bands that do heavier Christian music to get their music out to their listeners and fans