Policy

Reconate Music Policy


Hej och välkomna till Reconate Music, Här I vår shop beställer ni genom att maila in er beställning till våra säljare.

Det ni beställer skickas veckan därpå Exempel ni beställer på måndagen skickas Måndagen veckan efter.


Ni betalar Förskott till antingen vår PayPal som har dha@metalhouse.one eller till swish 0733810597, Swish gäller endast för er i Sverige.


I vår Rock Shop säljer vi produkter som är relaterade till band med kristna musiker.

Allt som vi säljer har bra kvalitet, våra smycken är nickelfria och är av kirurgiskt stål, Våra skivor är köpta från musik band eller från skivbolag även våra band mersch kommer från samma ställen.


Byten!


Byten kan endast göras om något är fabriksskadat, Repor på Smycken och Cds räknas inte som fabriksskadat. T-shirt samt andra kläder som vi säljer i shopen gäller detsamma. Undantag om det är fel storlek dock det som gör att byten inte går igenom är om T-shirt/Kläder luktar smutsigt T-shirt/Kläder luktar Rent = alltså om det luktar mjukmedel eller tvätt medel eller om T-shirts/Kläder luktar varmt alltså svett, även om tröjorna har släppt i sömmen någonstans och har hål så vi är mycket noga att kontrollera sådant innan vi skickar produkten.


Försändelse/Utskick

Vi på Reconate Musik TAR INTE ANSVAR FÖR FÖRSVUNEN FÖRSÄNDELSE Om något försvinner så är det mottagarens ansvar att anmäla detta till respektive Bolag. Vi ansvarar inte heller vad som händer när vi lämnat in och skickat paketet.

Postleverantörer vi använder oss av är! DB Shenker & Postnord samt www.paket.se   


OBS!


Formulerar ni eran adress fel till oss så ansvarar vi inte för att försändelsen inte kommer fram eller att den kommer tillbaka till oss, bor ni i andra länder så måste ni betala oss ny frakt så vi kan skicka igen, gör ni inte detta så kan ni inte kräva pengar tillbaka.

Vissa länder är svåra att skicka till därför har vi beslutat att inte skicka till dessa länder (Australien, Canada, Afrika)


Resonate Musik är ett momsregistrerat aktiebolag och är en del av Metal House C.R.S AB.

Vi finns i Hälsingland och har sitt säte i Ovanåker.

Organisationsnumret är 559297-4496

Vill du komma i kontakt med oss?

Mobilnummer: 073 381 0597


Policy daterad 2022-01-01

Policy (English)

Reconate Music Policy


We at Reconate Music are a company that is growing up, therefore our rock shop can seem a bit primitive. In our shop, you order by email, so you email your order to our sellers.
You pay Advance to either our PayPal that has dha@metalhouse.one or to Swish 0733810597, Swish is only valid for you in Sweden.
In our Rock Shop we sell products related to bands with Christian musicians.
Everything that we sell has good quality, the jewelry is nickel free and is made of surgical steel, Our records are bought from music bands or from record labels even our band mersch comes from the same places.


Booty


Replacements can only be made if something is factory damaged, Scratches on Jewelry and Cds are not counted as factory damaged. T-shirts and other clothes that we sell in the shop apply the same. Exception if it is the wrong size, however, what makes the exchange not go through is if T-shirt/Clothes smell dirty, T-shirt/Clothes smell clean = if it smells like fabric softener or detergent or if T-shirts/Clothes smell hot, i.e. sweat, even if the sweaters have come loose in the seam somewhere and have holes so we are very careful to check such things before we send the product.


Shipment/Dispatch


We at Reconate Musik DO NOT TAKE RESPONSIBILITY FOR LOST SHIPMENTS If something is lost, it is the recipient's responsibility to report this to the respective Company. We are also not responsible for what happens when we have sent the package.
The postal service providers we use are! DB Shenker & Postnord and www.paket.se


Note!

If you formulate your address incorrectly to us, we are not responsible for the shipment not arriving or that it comes back to us, if you live in other countries, you must pay us new shipping so we can send again, if you do not do this, you can not demand money back.

Some countries are difficult to ship to therefore we have decided not to ship to these countries (Australia, Canada, Africa)


We are a VAT-registered limited liability company
We are located in Hälsingland and are based in Ovanåker. The organization number is 559297-4496
Do you want to get in touch with us? Mobile phone: 073 381 0597Policy dated 2022-01-01