INFORMATION

Hej vi är ett musik företag som specialiserat oss på Hård Rock, Heavy Metal, på kristen grund, samt viss lovsång, Tekno dans, synt och Progg. Jag som äger detta heter Henrik Larsson och hållit på med detta i nu 15 År

Ni kommer att hitta många band som är ganska okända och kända band varför inte om du gillar bandet The Halo Effekt så kan du lyssna in dig på bandet Pantokrator , eller  gillar du band som Queenryche kan du lyssna in dig på Images Of Eden ett band som spelat förband till Iron Maiden, Yngwie Malmsteen och Hellooween, gillar du horor punk som the misfits varför inte lyssna på bandets goda vänner Grave Robber

Har självklart andra band också det är bara att klicka på musikfilen som finns vid varje album bildNä

När ni beställer på denna sida så måste ni maila in eran beställning, frakt tillkommer alla varor och inga varor skickas utan den är betald först.

När det gäller byten så byter vi endast om varan har en fabriksskada. Kläder byter vi endast ut om ni inte använt kläderna ( Alltså om kläderna luktar varmt = Svett eller parfym så byter vi inte ut dom och ni kan inte lämna tillbaka dom och få pengar tillbaka.

Vi tar inte ansvar för produkter som försvinner under frakten, utan det är konsumenten som ansvarar att anmäla till dom olika postbolagen. Vi tar inte heller ansvar om någon produkt fattas i förpaktningen

Hi we are a music company specializing in Hard Rock, Heavy Metal, on a Christian basis, as well as some worship, Techno dance, synth and Progg.
My name is Henrik Larsson and I have been doing this for now 15 Years
You will find many bands that are quite unknown and famous bands why not if you like the band The Halo Effect then you can listen to the band Pantokrator , or if you like bands like Queenryche you can listen to Images Of Eden a band that played the opening act for Iron Maiden, Yngwie Malmsteen and Hellooween, do you like whores punk like the misfits why not listen to the band's good friends Grave Robber
Of course have other bands too just click on the music file that is next to each album pictureNo
When you order on this page, you must email in your order, shipping is added to all goods and no goods are sent, but it is paid first.
When it comes to replacements, we only change if the product has a factory damage. We only change clothes if you have not used the clothes

smells hot = Sweat or perfume so we do not replace them and you can not return them and get money back.
We do not take responsibility for products that disappear during shipping, but it is the consumer who is responsible for reporting to the various postal companies. We also do not take responsibility if any product is missing in the pre-packaging