Vikings Cross

Sidez: 4 X 5.5 MM

(One in stock)

175 SEK

Vinyl/Player

Sidez: 3 X  3

(One in stock)

150 SEK

Black Roses Cross

Sidez: 2,5 X 5 MM

(One in stock)

155 SEK

Black/Gitar

Sidez: 2 X 5 MM

(Two in stock)

150 SEK

Chotic/Knight Cross

Sidez: 3,5 X 5 MM

(One in stock)

170 SEK

Ghotic Broken Hart

Sidez: 2 X  4

(One in stock)

150 SEK

Chotic/Black Cross

Sidez: 3,5 X 5 MM

(One in stock)

170 SEK

Spirit/Lion

Sidez: 2 X  4

(One in stock)

150 SEK

Maria/Jesus

Sidez: 3 X 3 MM

(One in stock)

150 SEK

Necklace in plectrum shape

Sidez: 6 X 3

(One in stock)

150 SEK

Jesus Cross

Sidez: 3 X 5 MM

(One in stock)

150 SEK

Cross/Niled

Sidez: 6 X 3

(One in stock)

150 SEK

Steel Cross/Cross

Sidez: 4 x 4 

(One in stock)

175 SEK

David Star 1

Sidez: 4X4

(Two in stock)

150 SEK

The Lion of the Tribe of Judah

Sidez: 6 X 3

(One in stock)

150 SEK

Cymbal Crash

Sidez: 3 X 3

(One in stock)

150 SEK

Tribal Hart

Sidez: 3 X 3

Chain: 0,5 X 42

(One in stock)

250 SEK